Finančný Agent

ÚVERY PRE KAŽDÉHO

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

 

Zavolajte nám ešte dnes pre konzultáciu

Chcem úver

Kto sme?

 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia je významný poskytovateľ úverových finančných služieb v Slovenskej republike. Ako garanciu kvality spoločnosť získala 9. 9. 2015 licenciu od Národnej banky Slovenska na poskytovanie služieb v oblasti spotrebiteľských úverov. Okrem toho je členom APSÚ (Asociácia Poskytovateľov Spotrebiteľských Úverov), ako aj iných stavovských organizácií. Materskou spoločnosťou PROFI CREDIT Slovakia je spoločnosť Southstream a.s..

 

Náš prístup

 

Sme dynamická spoločnosť so stabilným a výkonným tímom a preferujeme osobný prístup. Pôžičky a úvery ponúkame prostredníctvom siete viazaných finančných agentov, pripravených klienta kedykoľvek navštíviť. Na Slovensku je klientom k dispozícii viac než 50 poradcov, ktorí záujemcom o pôžičku alebo úver pomáhajú vybrať ten najvhodnejší produkt. Okrem iného ponúkame úvery prostredníctvom telesales a formou online.

 

 

 • Pôžička od 300 do 6 000 €
 • Splatnosť od 3 do 60 mesiacov
 • Splatnosť od 3 – 6 mesiacov  – RPMN 28,00 %
 • Splatnosť od 7 – 12 mesiacov  – RPMN 35,14 %
 • Splatnosť od 13 – 60 mesiacov  – RPMN 20,70 %

 

 

PRÍKLAD:

Požadovaná suma: 1 000 Eur, Doba splatnosti: 42 mesiacov, Mesačná splátka: 32,75 Eur, Ročná úroková sadzba: 18,94 %, Max. RPMN: 20,68 %, Spolu uhradíte: 1 375,50 Eur, Poplatok za poskytnutie: 0 Eur.

Časté otázky:

  • Na čo môžem použiť úver či pôžičku od PROFI CREDIT?

  Naše spotrebiteľské úvery môžete použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

  • Kde môžem požiadať o úver?
  • Koľko peňazí mi požičiate?

  V závislosti od výšky Vášho príjmu, Vám môže byť poskytnutý Spotrebiteľský úver vo výške od 300 EUR do 6 000 EUR. Pri biznis úveroch je maximálna možná výška poskytnutého úveru 10 000 EUR.

  • Aká je výška úrokov?

  Na našej stránke nájdete kalkulačku (slovo kalkulačku nech je linkom na cestu ku kalkulačke), ktorá podľa Vami požadovaných parametrov úveru vyráta maximálnu hodnotu RPMN a úrokový sadzbu pre daný Spotrebiteľský úver. Konkrétne príklady aj pre Biznis úvery Vám oznámi náš viazaný finančný agent, s ktorým Vám radi dohodneme nezáväznú schôdzku na bezplatnej informačnej linke 0800 700 100.

  • Aké doklady musím predložiť, aby som mohol získať od PROFI CREDIT úver?

  Pre poskytnutie Spotrebiteľského úveru sa vyžadujú doklady podľa druhu príjmu žiadateľa, napríklad:

  • občiansky preukaz
  • kópia pracovnej zmluvy, výpis z bankového účtu za posledný mesiac, výplatnú pásku za posledné 3 mesiace
  • dôchodca dokladá dôchodkový výmer a aktuálny doklad o dôchodku (z pošty, výpis z účtu s dôchodkom)

   

  Pri žiadosti o Biznis úver, sa vyžadujú doklady podľa konkrétneho úveru, napríklad:

  • občiansky preukaz žiadateľa a osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti
  • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie
  • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu, resp. posledné podané kompletné daňové priznanie spolu s prílohami
  • výpis z bankového účtu
  • Akou formou mi budú peniaze vyplatené, ako budem splácať?

  PROFI CREDIT robí všetku výplatu pôžičiek a úverov bezhotovostným spôsobom, prevodom peňazí na Váš účet. Pôžičku môžete splácať bankovým prevodom.

  • Ako dlho trvá schválenie úveru?

  V prípade, že doložené doklady budú kompletné, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet do 24 hodín.

  • Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzavrieť poistenie schopnosti splácať?

  K Zmluve o spotrebiteľskom úvere ponúkame možnosť dobrovoľného poistenia schopnosti splácať úver.

  • Ako mám postupovať, keď som zmenil bydlisko, korešpondenčnú adresu?

  Oznámte nám zmenu adresy čo najskôr. Zašlite nám doklady potvrdzujúce zmenu adresy: doklad o svojom novom bydlisku, doklad o zaplatení nájmu, doklad o zaplatení SIPO, faktúru za plyn, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z katastra nehnuteľností.

  • Čo mám robiť, keď som zmenil/a meno?

  V takom prípade nám zašlite kópie sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, z ktorých budú zrejmé uvedené zmeny.

  • Čo mám robiť, keď som v omeškaní a nemôžem uhradiť splátku?

  Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte bez meškania prideleného viazaného finančného agenta, ktorý s Vami prediskutuje vzniknutú situáciu a navrhne najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.

  • Splátku som už uhradil, napriek tomu som dostal upomienku, čo mám robiť?

  Kontaktujte, prosím, naše oddelenie služieb klientom a zašlite nám potvrdenie úhrady splátky (najlepšie faxom alebo poštou). Postačí nám kópia uhradenej zloženky alebo kópie výpisu z účtu. Ak ani potom nebude platba dohľadaná, je nutné podať reklamáciu na mieste, kde ste splátku zaplatili.

Kto sme?

 

Spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia je významný poskytovateľ úverových finančných služieb v Slovenskej republike. Ako garanciu kvality spoločnosť získala 9. 9. 2015 licenciu od Národnej banky Slovenska na poskytovanie služieb v oblasti spotrebiteľských úverov. Okrem toho je členom APSÚ (Asociácia Poskytovateľov Spotrebiteľských Úverov), ako aj iných stavovských organizácií. Materskou spoločnosťou PROFI CREDIT Slovakia je spoločnosť Southstream a.s..

 

Náš prístup

 

Sme dynamická spoločnosť so stabilným a výkonným tímom a preferujeme osobný prístup. Pôžičky a úvery ponúkame prostredníctvom siete viazaných finančných agentov, pripravených klienta kedykoľvek navštíviť. Na Slovensku je klientom k dispozícii viac než 50 poradcov, ktorí záujemcom o pôžičku alebo úver pomáhajú vybrať ten najvhodnejší produkt. Okrem iného ponúkame úvery prostredníctvom telesales a formou online.

 

 

 • Pôžička od 300 do 6 000 €
 • Splatnosť od 3 do 60 mesiacov
 • Splatnosť od 3 – 6 mesiacov  – RPMN 28,00 %
 • Splatnosť od 7 – 12 mesiacov  – RPMN 35,14 %
 • Splatnosť od 13 – 60 mesiacov  – RPMN 20,70 %

 

 

PRÍKLAD:

Požadovaná suma: 1 000 Eur, Doba splatnosti: 42 mesiacov, Mesačná splátka: 32,75 Eur, Ročná úroková sadzba: 18,94 %, Max. RPMN: 20,68 %, Spolu uhradíte: 1 375,50 Eur, Poplatok za poskytnutie: 0 Eur.